LMSK small

 

Sakarā ar Zemkopības ministrijas pieņemtajiem putnu gripas ierobežojumiem valstī līdz brīdim, kamēr saslimstība ar APPG mazināsies, šogad ieplānotas putnusuņu lauka pārbaudes uz laiku tiek atceltas. 

Jaunsuņu pārbaudes, kas bija plānotas 26.08.2023. un 09.09.2023. arī tiek atceltas. Sakarā ar visu augstāk minēto, nākošā gada Jaunsuņu pārbaužu suņu vecums tiks noteikts līdz 3 gadu vecumam.

 

Ar cieņu, Latvijas Medību suņu klubs