LMSK small

Biedrības

„LATVIJAS MEDĪBU SUŅU KLUBS”

 Ētikas kodekss

Izstrādāja: Irēna Šuķe 2008. gada janvārī.
Ar papildinājumiem un labojumiem apstiprināts LMSK kopsapulcē 2008. gada 16. februārī.