LMSK small

Informējam, ka ar 2012.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas LKF Izstāžu nolikumā (tekstā izdalītas boldā);
LKF mājas lapas Foruma sadaļā LKF darba jautājumi ir pieejamas visas nepieciešamās veidlapas titulu noformēšanai u.c.Lūdzu, informējiet savus biedrus, lai viņi jau mājās varētu tās aizpildīt.

LKF Izstāžu reglaments