LMSK small

Viesnīcā "Aitiņlauvas", Valgundes pagastā, 2013. gada 29. jūnijā norisinājās LMSK organizēts seminārs „MEDĪBAS AR UNIVERSĀLO MEDĪBU SUNI„ , ko vadīja lektors no Lietuvas Vytautas Tamošiūnas, piedaloties diviem medniekiem ar apmācītiem putnusuņiem.

Semināra teorētiskajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar populārākajām universālo medību suņu šķirnēm un šī medību suņu veida koncepciju. Lektors atklāja, ka universāla mednieka palīga radīšanas ideja pieder vāciešiem, kuriem, pretstatā angļu medību suņu šķirnēm, gribējās radīt suni, kurš būtu spējīgs veikt daudzējādas funkcijas un palīdzēt medniekam vairākos medību veidos.

Turpinot teoriju, V.Tamošiūnas pa soļiem izklāstīja medību pārbaudījumu noteikumus kādi pieņemti Polijā un Lietuvā, ieskicēja dažādu citu valstu eksāmenu specifiku un uzsvēra suņu apmācības nepieciešamību. Viņš norādīja, ka būtībā bijušajās PSRS valstīs suņu apmācības kultūra nav īpaši attīstīta, un šajā jautājumā vēl ir daudz darba darāms.

V.Tamošiūnas, atbildot uz jautājumiem no auditorijas un aicinot pieredzējušos medniekus, kur piedalījās seminārā papildināt lekciju, īsumā izklāstīja galveno putnu suņa kontroles komandu: „guli”, „pie manis”, „atnes” un citu iemācīšanas specifiku un nozīmi, kā arī balss, žesta un svilpiena apvienošanu darbā ar suni.

Izmantojot uzskates materiālus, lektors mācīja izlikt mežā mākslīgo asins pēdu, stāstīja par komandu „balss” un citiem medījuma atrašanas anonsēšanas veidiem.

Pēc nelielas pauzes semināra dalībnieki devās uz laivu bāzi „Dālderi”, kur pļavās un uz ūdens norisinājās pasākuma praktiskā daļa.

Lektoram sniedzot paskaidrojumus, mednieki un viņu suņi – divus gadus jauns kurchārs un pieredzējis drathārs, demonstrēja „šūšanu”, jeb putnu meklēšanu pret vēju laukā, fazāna pienešanu, kā arī sīkdzīvnieka meklēšanu laukā pēc „vilkšanas”. Pamīšus suņiem tika dotas paklausības komandas, lai parādītu semināra dalībniekiem, ka arī lielā cilvēku pūlī, uz lauka, mežā - praktiski kā medību laikā, suņi ir spējīgi saglabāt mieru un paklausību.

Pēc „sauszemes” daļas sākās paraugdemonstrējumi uz ūdens. Suņi pēc kārtas izpildīja putna pienešanu no dziļa ūdens, no niedrēm un putna meklēšanu aizaugušās vietās (niedrēs), ja putna tur nav (tas ir viens no rudens komplekso pārbaužu elementiem).

Turpinājumā, pēc neliela launaga medību suņu apmācības bāzē „Dālderi”, ap pieciem vakarā, mednieki lektora vadībā demonstrēja suņa spējas pārnadžu meklēšanā mežā, asispēdas darbā un lapsas atrašanā un aportēšanā. Un kā punkts uz „i” bija jēlas olas aportēšanas paraugdemonstrējumi!

 

 

Latvijas Medību suņu klubs