LMSK small

LKF/LMSK Medību suņu apmācības metodikas

1. Tā kā daudziem medību suņu īpašniekiem nav iespējas individuāli atrast piemērotu vietu apmācībai (t.sk. tādu, kas piemērota šāvienu veikšanai), kā arī nodrošināt apmācībai nepieciešamos dažādos rekvizītus (retrīveru pārbaudēm: pīles, fazānus vai irbes, trušus; asinspēdām: medījuma ādu/izbāzeni un atbilstošā dzīvnieka asinis), un tas ietver būtiskas izmaksas, Klubs īpašniekiem piedāvā atbilstošu, sagatavotu vietu, t.sk. vairākas stundas pirms nodarbības iekārtotas asinspēdas un savlaicīgi sameklētus un iegādātus rekvizītus.
 
2. Praktiskās nodarbības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.
 
3. Praktiskās nodarbības nevar aizstāt regulāru, patstāvīgu pavadoņa darbu ar savu suni un negarantē sekmīgu eksāmena nokārtošanu. Šīs nodarbības ir paredzētas, lai piedāvātu suņu īpašniekiem iespēju iepazīstināt savu suni ar dažādiem medījuma veidiem (kas tiks izmantoti pārbaudēs) un iepazīties ar normatīvos aprakstītajiem uzdevumiem praktiski. Suņa kontrolēšana un pamata iemaņu mācīšana (tādu kā medījuma vai jebkura cita priekšmeta pienešana un atdošana, komandu „šurp”, „vieta” u.c. izpildes panākšana) ir īpašnieka ziņā, apmeklējot paklausības nodarbības, speciālos seminārus, strādājot ar suni patstāvīgi u.c.
 
4. Šī metodika ir vispārējs konkrēto iemaņu apmācības kopsavilkums, taču nodarbībās visi suņi netiek vienmēr mācīti vienādi, bet gan, izmantojot arī jaunākās atziņas suņu apmācībā, tiek meklēta pieeja katram atsevišķam sunim, lai veicinātu interesi par medījumu. Suņu pavadoņi tiek aicināti patstāvīgi apgūt materiālus par medību suņu apmācību, par ko ir pieejams ļoti plašs literatūras un video materiālu klāsts - gan grāmatas, gan mājas lapas internetā.
 
5. Pavadonim ir jābūt labam kontaktam ar suni (kas panākams pozitīvas apmācības rezultātā) un jāprot suns savaldīt, vadīt un motivēt darbam. Pavadonim vienmēr jāatceras, ka medību šķirnes sunim (atšķirībā no savvaļas dzīvnieka) ir jāmedī kopā ar pavadoni, nevis sava vēdera piepildīšanai.
 
6. Sunim ir jāizpilda pavadoņa komandas arī apstākļos, kad pastāv spēcīgi kairinātāji, jo paklausība un kontakts ar pavadoni ir ārkārtīgi svarīgas sekmīga darba sastāvdaļas gan reālās medībās, gan lauku pārbaudēs un sacensībās. Nekādā gadījumā nav pieļaujams suņa nepaklausību attaisnot ar „pārāk spēcīgu medību instiktu” – medību sunim nepaklausība un patvaļīga rīcība var maksāt veselību un pat dzīvību. Pareizi apmācītiem medību suņiem ir gan liels azarts un vēlme strādāt, gan teicams kontakts ar pavadoni un bezierunu paklausība.
 
7. Apmācības procesā pavadonim visādi jāizrāda sunim sava ieinteresētība medījuma meklēšanā un neaprakstāms prieks, kad tas atrasts.
 
8. Kategoriski (!!!) aizliegts pieļaut, ka nodarbībās suns traucē strādāt citiem pavadoņiem un viņu suņiem (izskrien uz lauka vai pēdām, kad tur strādā cits suns, mēģina atņemt citam sunim nesamo priekšmetu u.tml.) Sunim, ar kuru pašlaik nestrādā, jābūt pavadā, piesietam, automašīnā vai būrī. Par šī noteikuma neievērošanu pavadonis ar suni var tikt aizraidīti no nodarbības.
 
9. Ja suns nedisciplinētības dēļ bojā vai pazudina rekvizītus (sagrauž vai noslēpj pīles, fazānus un citus putnus, trušus vai to izbāzeņus, grauž nagaiņa izbāzeni), pēc organizatoru lēmuma pavadoņa pienākums ir atmaksāt rekvizīta vērtību vai sagādāt vietā citu, līdzvērtīgu rekvizītu.
 
 
Izmantotie termini:

„Pavadonis” (dažos normatīvos – „vadītājs”) – cilvēks, kas apmāca un vēlāk startē ar suni pārbaudēs, visbiežāk īpašnieks vai cits ģimenes loceklis.


 

 

JAUNSUŅU PĀRBAUDES NOTEIKUMI:  ŠEIT 

PUTNUSUŅU UN SPANIELU RUDENS PĀRBAUDES NOTEIKUMI ŠEIT

PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI PA ASINSPĒDĒDĀM

METODIKA SUŅA APMĀCĪŠANAI PA ASINSPĒDĀM

PUTNU SUŅU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI  MEDĪJOT PURVĀ,PĻAVĀ UN LAUKĀ

PUTNU SUŅU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI MEDĪJOT AR MEŽA (SILA) PUTNU 
  
SPANIELU LAUKU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI AR PURVA – PĻAVAS, LAUKA UN SILA MEDĪJUMU

MEDĪBU SUŅU LAUKU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI  MEDĪJOT ŪDENS PUTNU

SPANIELU UN RETRĪVERU LAUKA PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI AR PĪLI

NOŠAUTU MEDĪJUMU MEKLĒŠANAS UN PADEVES NOTEIKUMI RETRĪVERU LAUKU PĀRBAUDĒM
 
MEDĪBU SUŅU PĀRBAUDE APLOKĀ IEVIETOTAS MEŽA CŪKAS MEDĪBĀM

NOTEIKUMI PĀRBAUDEI LAIKU ŠĶIRNES SUŅIEM AR SAVVAĻĀ MĪTOŠU MEŽACŪKU
 
NOTEIKUMI MEDĪBU LAIKU PĀRBAUDĪJUMIEM AR ALNI UN BRIEDI
  
MEDĪBU SUŅU PĀRBAUDES NOTEIKUMI AR ĀPSI

apmaciba 2019

Latvijas Medību suņu kluba kalendārs 2019.gadam

 

Datums Pasākums Atbildīgais, kontakttālrunis
13.04.2019 Apmācība pa asinspēdu („Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
12.05.2019 Apmācība pa asinspēdu („Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
18.05.2019 Pārbaude pa asinspēdu („Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere tel. +371 29272444
25.05.2019 Lauku sacencības putnu suņiem (CACT)
(Vecumnieki, z/s “Stieņi” teritorija)
P.Zvaigzne tel. +371 29425926
01.06.2019 Jaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliem (“Dālderi”, Babītes novads) E.Zvaigzne   tel. +371 29425926
21.09.2019 Jaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliem (“Dālderi”, Babītes novads) E.Zvaigzne tel. +371 29425926
05. - 06.10.2019 Lauku sacencības putnu suņiem (CACT)
(Vecumnieki, z/s “Stieņi” teritorija)
P.Zvaigzne tel. +371 29425926
13.10.2019 Apmācība pa asinspēdu („Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
20.10.2019 Pārbaude pa asinspēdu (vieta tiks precizēta) J.Štrekkere tel. +371 29272444

 

! Uzmanību: Apmācība notiek, ja minimālais dalībnieku skaits ir 5 suņi. 

 

Apmācības var notikt arī citā laikā pēc pieraksta un iepriekšējas vienošanas ar instruktoriem!

Papildus informācija LMSK mājas lapā; talr.29272444 ; e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

apmaciba 2019

Latvijas Medību suņu kluba kalendārs 2021.gadam

Datums Pasākums Atbildīgais, kontakttālrunis
13.-14.03.2021 Nacionālās sacensības pa meža cūku aplokā, CACT (“Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
27.-28.03.2021 Nacionālās sacensības pa meža cūku aplokā, CACT (“Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
10.04.2021 Apmācība pa asinspēdu (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
17.04.2021 Apmācība pa asinspēdu (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
08.05.2021 Pārbaude pa asinspēdu, Līmenis 1 (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
16.05.2021 Nacionālās sacensības pa asinspēdu, Līmenis 2, CACT (Ķekavas novads) J.Štrekkere tel. +371 22380280
22.05.2021 Nacionālās sacensības putnusuņiem un spanieliem, CACT (Vecumnieki, z/s “Stieņi” teritorija) E.Zvaigzne tel. +371 29425926
29.05.2021 Jaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliem (“Dālderi”, Babītes novads) E.Zvaigzne tel. +371 29425926
03.07.2021. LMSK izstāde ‘’Kluba Uzvarētājs 2021’’ J.Štrekkere, tel. +371 29272444
22.08.2021 Nacionālās sacensības pa asinspēdu, Līmenis 2, CACT (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
04.09.2021 Jaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliem (“Dālderi”, Babītes novads) E.Zvaigzne tel. +371 29425926
12.09.2021 Nacionālās sacensības spanieliem, CACT (“Dālderi”, Babītes novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
18.-19.09.2021 Nacionālās sacensības putnusuņiem, CACT (Vecumnieki, z/s “Stieņi” teritorija) E.Zvaigzne tel. +371 29425926
03.10.2021 Apmācība pa asinspēdu, (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
10.10.2021 Apmācība pa asinspēdu, (Ķekavas novads) J.Štrekkere, tel. +371 29272444
24.10.2021 Pārbaude pa asinspēdu, Līmenis 1 (Ķekavas novads) J.Štrekkere tel. +371 29272444

 

! Uzmanību: Apmācība notiek, ja minimālais dalībnieku skaits ir 5 suņi. 

Apmācības var notikt arī citā laikā pēc pieraksta un iepriekšējas vienošanas ar instruktoriem!

Papildus informācija LMSK mājas lapā; talr.29272444 ; e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.