LMSK small

Kucēni un plānotie metieni:

Veimārieši (īsspalvaini) :

Kucēni dzimuši 25.02.2018. 7 kucēni (3 puikas 4 meitenes) 
 
Tēvs: ERNO EXCITING HUNTDAY 
Māte: ORO D'ETNA TIA ROSE
Audzētājs Dzintars Brants tel. +371 26174037 (latviski, krieviski), +371 29228170 (English)
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veimārieši (īsspalvaini) :

Dz.d. 2017. gada 29. decembris  7 kucēni (5 puikas 2 meitenes)

Audzētajs Jolanta Logina tel. +371 29190609

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JLM

 

 

Vācu asspalvainais putnusuns (drathārs)

Kucēni dzimuši 17.09. 2017. 9 kucēni (5 meitenes / 4 puikas)

 drathars

 

 

Plānotie metieni:

 

 Ungāru vižlas 2018. gada aprīlis 

 

 

 

Padoms jaunajiem suņu audzētājiem

Kucēnu metiena plānošana un realizēšana. Publikāciju lasīt šeit


Informācija par PVD informēšanu par kucēnu tirdzniecību

Sakarā ar to, ka veiktas izmaiņas MK Noteikumos 266. 34.1.punktā, kurš patalaban skan šādi: mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka valdījumā vai turējumā esošā teritorijā, ja par tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem ir informēta dienesta teritoriālā struktūrvienība.Tas nozīmē, ka ikvienam kluba biedram, kas pārdod kucēnus, kaķēnus, seskus utt. ir jānosūta informācija savas pilsētas, pagasta u.c. PVD pārvaldei.

Neskatotiets uz to, ka ir jāinformē PVD par šo tirdzniecību, dzīvnieka ipašnieks var savā dzīvoklī, mājā nelaist nevienu nepiederošu personu, tai skaitā PVD inspektorus. Ieiet privātīpašumā viņi var tikai ar prokurora parakstītu atļauju. Informēšana neuzliek nekādus papildus pienākumus.

Informāciju var nosūtīt pa pastu, pa faksu vai elektroniski. Nosūtot elektroniski vēstules nobeigumā jāpieraksta „ Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PVD teritoriālo struktūrvienību koordinates varat uzzinātwww.pvd.gov.lv

Informācijas avots:LDDZK