LMSK small

Vienmēr laipni gaidīti mūsu klubā!

Ja Jūs vēlaties iestāties Latvija Medību suņu klubā, lūdzu aizpildiet iesniegumu un Kluba biedra karti:

Iesnieguma veidlapa (Word formātā)
Kluba biedra karte
Personīgo datu lietošanas atļauja

 
Jaunu biedru uzņemšanas procedūra:

1.      Katram pretendentam, kurš vēlas iestāties Latvijas medību suņu klubā (turpmāk tekstā – LMSK), ir jāaizpilda iesniegums un kluba biedra karte, norādot visu nepieciešamo informāciju. Iesnieguma un kluba biedra kartes veidlapas ir pieejamas LMSK interneta mājas lapā www.latviangundogs.org, ka arī pretendents tos var saņemt personīgi ierodoties LMSK attiecīgajā pieņemšanas dienā.

2. Pēc dokumentu aizpildīšanas pretendentam tos jānogādā personīgi uz klubu,  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī jāuzrāda sava suņa ciltsrakstu oriģināls vai izcelsmi/piederību apliecinoši dokumenti.

3. Tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk, kā 1 (viena) mēneša laikā, valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu LMSK.

4. Valdes lēmums – ar pozitīvu atbildi vai motivēto atteikumu – tiek nosūtīts kluba biedram.

5. Pēc lēmuma pieņemšanas par biedra uzņemšanu LMSK, jaunajam kluba biedram jāsamaksā biedra nauda (ar pārskaitījumu uz bankas kontu) vai personīgi ierodoties LMSK, un jāsaņem kluba biedra karte un marka.