LMSK small

1987. gadā Rīgas dzīvnieku mīlētāju biedrības paspārnē tika dibināta salu putnu suņu nodaļa.Tai attīstoties radās nepieciešamība nodarboties ne tikai ar putnu suņu izstādēm un vispārējā paklausības kursa dresūrām.

1988./1989.gadā putnu suņu īpašnieki sāka interesēties par savu mīluļu sagatavošanu medībām.

1990.gada decembrī notika salu putnu suņu nodaļas pāreja uz Latvijas mednieku un makšķernieku biedrību, kur vienlaicīgi pievienojās arī kontinentālo putnu suņu nodaļa. Laiks gāja uz priekšu un diktēja jaunas prasības, lai darbs ar medību suņiem pārietu augstākā līmenī, tāpēc 1996. gada rudenī medību klubs nolēma pievienoties Latvijas kinoloģiskajai federācijai.

Latvijas Medību suņu kluba nolikums LR reģistrā tika reģistrēts 18.06.97.